Relikwie Błogosławionego Jana Pawła II w Kaplicy Domu Pomocy Społecznej w Owczarach.

16 października 2011 r., w 33 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Owczarach, ich rodziny, personel, a także mieszkańcy okolicznych miejscowości modlili się przy Relikwiach Błogosławionego Jana Pawła II w kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej na terenie DPS.

Relikwie I Klasy (ex sanguine) "kropla krwi Błogosławionego Jana Pawła II" na co dzień przebywają w Kaplicy Rektoralnej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Szpitala im. dr J. Babińskiego w Krakowie, która przez Kardynała Karola Wojtyłę nazywana była Sanktuarium Cierpienia.

Dzięki dobroci Ks. Rektora dr Jana Klimka i wyrażeniu zgody przez Jego Eminencję Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza Relikwie mogły odbyć peregrynacje do Owczar i Naramy.

Depozytariusz świecki, dyrektor DPS w Owczarach Kazimierz Adamczyk przywiózł Relikwie w dniu 15 października 2011 r. do kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Naramie, i przekazał Ks. Proboszczowi Janowi Jurkowskiemu. Odbyło się uroczyste powitanie Relikwii i Msza Św. a także odmówiono litanię do Bł. Ojca Świętego Jana Pawła II.

W niedzielę, 16 października 2011 r. po czterech Mszach Św. koncelebrowanych w Naramie, Relikwie zostały przewiezione do Kaplicy na terenie DPS, gdzie o godzinie 14oo odbyła się uroczysta Msza Święta przy Relikwiach. Modlitwie przewodniczył Ks. Prałat Tomasz Rusiecki, wikariusz biskupi diecezji kieleckiej, który wygłosił do licznie zebranych wiernych homilię o naukach Jana Pawła II. (Parafia w Naramie i nasza kaplica, która jej podlega należą do diecezji kieleckiej). Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra strażacka OSP w Naramie.


W poniedziałek, 17 października 2011 r. , delegacja, w skład której weszło dwóch pensjonariuszy i trzech pracowników DPS odwiozła Relikwie do Kaplicy w Szpitalu Babińskiego, gdzie odbyło się uroczyste przekazanie Relikwii i Msza Święta w intencji mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Owczarach.powrót