50-LECIE DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OWCZARACH

W dniu 30 września 2012 roku Dom Pomocy Społecznej w Owczarach obchodził jubileusz 50-lecia działalności Domu i 20-lecia Kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w tut. DPS.

Obchody rozpoczęto o godzinie 14oo uroczystą Mszą Świętą, którą koncelebrowali: Ks. Kanonik Jan Robak - Dziekan Dekanatu, Ks. Kanonik Jan Jurkowski – proboszcz parafii Narama oraz Ks. Mariusz Książek Wikariusz parafii Narama.

Po zakończeniu Mszy Św., dla zebranych koncertowali: Pan Michał Bylica (trąbka) i Pan Piotr Bylica (wiolonczela), a śpiewał mieszkaniec Domu Pan Marek Vogt.

Druga część obchodów odbyła się w świetlicy Domu, gdzie zgromadzili się zaproszeni goście. Dużą grupę gości stanowili byli pracownicy Domu: emeryci i renciści, którzy spotkali się z pracownikami aktualnie zatrudnionymi.

Spotkanie zaszczycili swą obecnością:
- Pani Urszula Stochel – Wicestarosta Powiatu Krakowskiego
- Pan Bogusław Król – Wójt Gminy Zielonki

- Pan Ryszard Krawczyk – Przewodniczący Rady Gminy Zielonki
- Pan Tadeusz Skiba – były dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Krakowie
- Pani Agnieszka Biela – Wicedyrektor PCPR w Krakowie
- Pan Wojciech Bosak – Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Rady Powiatu Krakowskiego
- Pan Wojciech Karwat – Przewodniczący Komisji Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Powiatu Krakowskiego
- Pani Grażyna Lewińska – Dyrektor DPS w Czernej
- Pan Krzysztof Niedziela – Dyrektor DPS w Batowicach
- Pan Henryk Sikora – Dyrektor DPS w Więckowicach
- Panowie: Włodzimierz Trela i Mirosław Basoń – Przedsiębiorcy szczególnie zasłużeni dla DPS w Owczarach
oraz Księża, którzy koncelebrowali Mszę Świętą rozpoczynającą uroczystości. Spotkanie miało charakter wspomnieniowy. Po powitaniu gości przez Dyrektora Domu, serdeczne życzenia i gratulacje przekazali zebranym pracownikom i byłym pracownikom: Pani Wicestarosta Urszula Stochel, Pan Dyrektor Tadeusz Skiba i Wójt Gminy Zielonki Pan Bogusław Król. Wszyscy zebrani otrzymali pamiątkową publikację „50 lat działalności Domu Pomocy Społecznej w Owczarach”. Były wspomnienia, wspólne śpiewanie, a nawet tańce przy akompaniamencie zespołu: Pan Lech Wnuk (akordeon) i Pani Bogusława Knapik Gruza (flet).powrót