Niedziela Palmowa

Tego dnia udali¶my się na uroczyst± Mszę ¦więt± do Bazyliki oo. Franciszkanów w Krakowie z okazji Niedzieli Palmowej. Mieli¶my ze sob± własnręcznie wykonan± palmę z kwiatów z bibuły. Po Mszy Swiętej na kruszgankach odbył się konkurs palm oraz poczęstunek. Wszystkie prace artystyczne były godne podziwu. Nasz DPS reprezentowało sze¶cioro podopiecznych wraz z opiekunem.

Galeria zdjęć

DPS Owczary DPS Owczary

powrót