NIEDZIELA PALMOWA

W dniu 09.04.2017r. w Niedzielę Palmow± pięciu Naszych podopiecznych wraz z terapeut± zajęciowym oraz Panem Dyrektorem Kazimierzem Adamczykiem udali się do Krakowa do Bazyliki oo. Franciszkanów na uroczyst± Mszę ¦więta oraz organizowany konkurs palm. Palmy, które zabrali¶my ze sob± były wykonane własnoręcznie na zajęciach terapeutycznych. Nasze dzieło zwyciężyło w kategorii palm tradycyjnych. Po Mszy ¦więtej w krużgankach Bazyliki został rozdany poczęstunek. Dumni wrócili¶my do tut. Domu w znakomitych nastrojach.

Galeria zdjęć

DPS Owczary DPS Owczary

powrót