Nasz Dom.

Dom Pomocy Społecznej w Owczarach (zwany dalej ''Domem'') jest jednostką stacjonarną świadczącą usługi osobom przewlekle psychicznie chorym, wymagającym całodobowej opieki w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Krakowskiego. Nasz Dom funkcjonuje od 1962 r. Znajduje się na terenie pięknego parku położonego w tzw. otulinie Parku Ojcowskiego. Budynek główny to dawny dwór. Ostatnim właścicielem ''dóbr owczarskich'' był wicepremier II Rzeczpospolitej Polski Eugeniusz Kwiatkowski.